TIN TỨC

Khi đường đến “Giấc mơ Nhật Bản” cho người trẻ không trải toàn hoa hồng new

Chặng đường vươn tới “giấc mơ Nhật Bản” không trải toàn hoa hồng. Để vượt qua thách thức, điều quan trọng nhất bạn cần...

Sự Kiện Tháng 2

1. Du học Canada không chứng minh tài chính

HN:Thời gian: 01-02-2017 đến 28-02-2017

HCM:Thời gian: 01-02-2017 đến 28-02-2017

                                

2. Tuần lễ vàng du học New Zealand

HN:Thời gian: 01-02-2017 đến 15-02-2017

HCM:Thời gian: 01-02-2017 đến 15-02-2017

                                

3. Tuần lễ vàng du học Úc

HN:Thời gian: 13-02-2017 đến 28-02-2017

HCM:Thời gian: 13-02-2017 đến 28-02-2017

                                

4. Tuần lễ vàng du học Thụy Sỹ

HN:Thời gian: 14-02-2017 đến 28-02-2017

HCM:Thời gian: 14-02-2017 đến 28-02-2017

                                

5. Gặp gỡ đại diện trường Fleming College – Canada

HN:Thời gian: 10am thứ 6 ngày 10-02-2017

                                

6. Gặp gỡ đại diện trường UMC high school – Canada

HN:Thời gian: 15:00pm thứ 2 ngày 20-02-2017

                                

7. Gặp gỡ đại diện trường Trường Eynesbury – Úc

HN:Thời gian: 10h30am thứ 6 ngày 10-03-2017

                                

 


Du học Hàn Quốc


Du học Nhật Bản

Du học Singapore

Danh sách các trường

Logo các trường